"De knager endnu..." - moderne salmer i hæfte og på CD

Den sidste bog, der skal beskrives her på siden, er slet ikke skrevet af mig, men af Hans Thimes Christiansen. Betegnelsen "bog" er ikke helt præcis, da der er tale om et stort hæfte, som indeholder 15 salmer med tekster og melodier af Hans Thimes. Med hæftet følger en CD, der indeholder de 15 salmer. Størstedelen af salmerne synges af pigekoret fra Sct. Jacobi Kirke i Varde, men også Hans Thimes selv synger et par stykker af dem. Ligeledes er Martin Guldberg solist på fire numre og Anne Beth Andersen på et enkelt. Sct. Jacobi Kirkes organist, Christian Blom Hansen, spiller orgel eller klaver til alle salmerne, men der er også andre musikere med, nemlig Trine Klüver Madsen på cello og Per Worm på guitar.

Udover salmeteksterne er hæftet forsynet med noder, både enstemmige (med becifringer) og flerstemmige. Hæftet har spiralryg, så det let kan stå på et nodestativ.

Hans Thimes, der desværre døde i september 2013, skrev både salmetekster og -melodier på sin helt særlige måde, men med respekt for salmetraditionen og luthersk såvel som grundtvigsk teologi. Nogle gange formulerede han sig lige på og hårdt. Andre gange leverede han smukke poetiske billeder. De fleste af salmerne blev skrevet til brug i gudstjensten, men andre var tiltænkt andre sammenhænge. Nogle salmer skrev han til voksne, andre til børn.

Jeg har kun skrevet hæftets forord og leveret nogle af illustrationerne. Desuden var jeg med i den arbejdsgruppe, der fik hæftet udgivet i november 2010. Det er også mig, der står for distribution af salmehæftet til boghandlere og privatpersoner. Så se under fanebladet "køb", hvis du vil bestille et eksemplar.