Pressemeddelelse

På kant med Jesus –

en bog om Erik Hagens’ vægmaleri EsbjergEvangeliet

I sit 135 kvadratmeter store vægmaleri EsbjergEvangeliet er kunstmaler Erik Hagens på flere måder på kant med Jesus.

Hagens er på kant med Jesus, fordi Jesus selv bevægede sig på kanten af samfundet, normerne, loven, religionen og troen. Det er netop derude på kanten, at Hagens forsøger at følge Jesus.

Samtidig er Hagens på kant med Jesus, fordi han med EsbjergEvangeliet udfordrer og ofte også bryder med den traditionelle folkekirkelige forståelse af, hvem Jesus var, og hvad kristendom er.

I EsbjergEvangeliet blander Hagens på original vis de gamle historier fra Bibelen med vore dages Danmark. I et visuelt virvar af motiver skildres de bibelske hændelser ofte, som om de fandt sted i dag. Andre gange sættes de på forskellige måder ind i et nutidigt perspektiv. Det er der kommet både tankevækkende, underfundige og provokerende resultater ud af, hvilket har inspireret teolog, sognepræst og forfatter Egil Hvid-Olsen til at skrive en bog med en teologisk tolkning af værket. Selvom forfatteren er præget af en grundtvigsk, folkekirkelig forståelse af kristendommen, lader han også Hagens’ holdninger komme til orde. På den måde stilles Folkekirkens syn på Jesus Kristus som frelser overfor synet på Jesus som et etisk forbillede. Bogen inddrager altså spørgsmålet om, hvorvidt Jesus var Guds repræsentant på jorden eller om han var en lidenskabelig politisk og socialt bevidst, men udelukkende menneskelig idealist. Selvom forfatteren og kunstneren ikke altid er enige, mødes deres synspunkter andre gange, f.eks. i en del af den samfundskritik, som EsbjergEvangeliet udtrykker. Mens det er Hvid-Olsen, der skriftligt har gjort rede for hans og Hagens’ forskellige synspunkter, har Hagens stået for bogens fornemme opsætning.

Ud over teksten indeholder bogen en næsten fuldstændig gengivelse af det store vægmaleri. Desuden er den rigt illustreret med detaljer fra værket, eksempler på øvrige skitser, illustrationer og malerier af Erik Hagens samt enkelte andre kunstmaleres værker. Der er altså tale om en form for kunstbog, men ikke af den traditionelle slags. Alene bogens teologiske vinkel medfører, at den ikke kun retter sig til kunstinteresserede, men også til folk, der enten interesserer sig for kristendom eller gerne vil vide mere om, hvad den indeholder. For de sidstnævnte kan På kant med Jesus udgøre en bredspektret introduktion, idet bogen ikke entydigt beskæftiger sig med det traditionelle kristendomssyn, men også beskriver en humanistisk-etisk tilgang som Hagens’.

"På kant med Jesus", 9. bind i serien "De små kunstbøger".

Forlaget Hrymfaxe.

176 sider.

220 kr.

Anmeldelse i Præsteforeningens Blad

I Præsteforeningens Blad 12/2014 skriver Mogens Jensen bla.:

"Bogen er i en vis forstand en samtalebog, idet forfatteren under skriveprocessen løbende har været i dialog med kunstneren, så dennes synspunkter også kommer til orde i bogen. Det er ligeledes Erik Hagens selv, der har forestået den grafiske udformning af bogen og udvalgt det righoldige billemateriale.

Hvid-Olsen understreger, at han vil tolke Esbjerg-Evangeliet teologisk. Det ses i bogens opbygning, som leder mine tanker hen på titlen på Regin Prenters dogmatik, Skabelse og Genløsning. Efter et kort indledningskapitel følger kapitler om 1) Skabelse og Syndefald, 2) Julen og Jesu Ungdom, 3) Påske og 4) Pinse. Bogen afsluttes med en kort omtale af en stor kirkeudsmykning i Skovlunde kirke, som Erik Hagens er i gang med."

Anmeldelse i Magasinet Kunst

I novembernummeret 2013 af Magasinet Kunst har Ole Lindbo anmeldt "På kant med Jesus":

"Bogen er [et] godt eksempel på, hvordan kunsten kan gå ind i hverdagen - og på, hvordan kunstnere med mere utraditionelle holdninger kan gå i dialog med kristendommen..."

Anmeldelsen slutter med disse ord: "Stærkt underholdende bog, med mange gode billedeksempler fra Erik Hagens' store mesterstykke."

Anmeldelse i Kunstavisen.dk

"På kant med Jesus - om EsbjergEvangeliet" er blevet anmeldt - oven i købet positivt - i Kunstavisen.dk: http://www.kunstavisen.dk/viewnews.jsp?id=8ab009f6409c4b870140ee33116a0138&parentid=d305c0e821bed6dc0121e05ade69008a

Anmeldelse i Kunstmagasinet Janus

I Kunstmagasinet Janus 3/2013 findes en anmeldelse af "På kant med Jesus", hvori Jørn Houborg blandt andet skriver:

"Forfatteren, Egil Hvid-Olsen er selv præst i folkekirken og fører med sikker hånd læseren igennem 'Esbjerg Evangeliet'. Han er langt fra altid enig med Erik Hagens, men uenighed gør stærk!"

Omtale på bloggen per-olof.dk

På bloggen per-olof.dk er der en omtale af bogen. Her står der blandt andet: "Erik Hagens er jo helt personlig i sin skildring af evangeliet, helt uden missionerende bagtanker, for ham er evangeliet en inspiration til overvejelser over vort liv her og nu med nutiden som illustration. Her er han i åbenlys konflikt med evangeliet og Egil Hvid-Olsen, som er præst i den danske Folkekirke. Men forfatteren er en loyal fortolker af både traditionen og maleren, hvilket giver bogen en behagelig tone. Egil Hvid-Olsens synsvinkel og genfortælling af evangeliet ville uden billederne nok virke ret ordinært, men når det er Erik Hagens han spiller op mod, sker der noget interessant..."

Uofficiel anmeldelse

Af og til kan man modtage en uofficiel anmeldelse. Her er et eksempel på en af slagsen, hvis indhold jeg bestemt ikke kan klage over (teksten er lettere forkortet):

Hej Egil.

Jeg har med stor interesse læst "På kant med Jesus". Det gik jo i hvert fald op for mig, at der var noget, som hed Esbjerg Evangeliet. Det har været meget givende og lærerigt at læse bogen. Kunstneren er jo kontroversiel i hans måde at gengive bibelske citater på, men din tilgang og analyse af værket har jo også kant og kunne da godt gå hen og skabe debat på godt og ondt. Men det synes jeg bare er godt. Du gør, med kunstnerens hjælp, op med den tanke, at Biblen skal ses nærmest som en lovbog eller Grundlov og følges ordret. 
Du tør også berøre emner, som jeg ikke synes kirken tager så meget fat i ellers, som f.eks. den sexuelle drift blandt os mennesker. Og om "sexualitet er syndig" ? Og du tager i det hele taget godt fat i syndsbegrebet. Altså hvornår er noget rigtig og forkert. Og hvem skal dømme i det store spørgsmål?
Det bliver via billederne og din udlægning hverdagsgjort og forståeligt og sætter mig som læser i en tilstand af, at være et ganske almindeligt menneske, med alt hvad det indebærer.
Jeg snakker med mange mennesker som, selvom de er døbt, konfirmeret osv., ikke føler sig som kristne. For så "hellige" er vi ikke, siger de. Eller det drikker vi for mange øller til, eller det er jeg vist ikke "fin" nok til.
Jeg er helt sikker på, at de mennesker ville kunne få deres opfattelse af kristendommen ned på et andet plan, hvis de læste bogen her. 
Jeg slap først som voksen af med den forestilling om, at Gud virkelig skulle sidde på en sky og kigge ned og holde øje med, hvad vi lavede, og hvis ikke det var så godt, ville straffen falde en skønne dag.
Tak for din måde at skrive bogen på. Og TAK fordi, at jeg også efter at have læst bogen føler kærligheden til kristendommen, uanset hvem jeg er på kant med, om det så er Jesus!

De bedste hilsner fra Karina

Erik Hagens' cirka 135 kvadratmeter store vægmaleri

Erik Hagens' cirka 135 kvadratmeter store vægmaleri "EsbjergEvangeliet", der er malet på ydervæggen af et stort auditorium på UC-Syddanmark i Esbjerg.

Køb af bogen eller e-bogen

"På kant med Jesus" kan bestilles  i Janus Bygningen eller hos mig. Vælger du det sidste, kan jeg kontaktes på eho@km.dk.

"På kant med Jesus" kan også købes som e-bog, f.eks her: Williamdam.dk.