Oplæsningsarrangementer og foredrag

Hvis der er aftalt arrangementer, hvor jeg læser højt af eller fortæller om mine bøgers indhold, kan man se sted og tid her:

Mandag d. 5. november 2018 kl. 19.30: Foredrag for Soroptimisterne på Hotel Legoland om EsbjergEvangliet.

Aftaler om foredrag og højlæsningsarrangementer kan træffes ved, at man ringer til mig på 20 33 64 18 eller sender en mail på eho@km.dk.